2020.07.22-31 kolonia – KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA